Nordcast is a podcast streaming app by koyu.space
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Leonie 1549763510 Version check only for Android 4 dni temu
.vscode Bunch of bugfixes 6 miesięcy temu
authtokens Bugfixes and more privacy options 6 miesięcy temu
banners Initial commit 6 miesięcy temu
data Add admin code, bump 1.8.4 and add custom sections 2 tygodni temu
demo Initial commit 6 miesięcy temu
files Primary colors are handled by backend for better compatibility 3 tygodni temu
mockup Initial commit 6 miesięcy temu
resources Changed iOS resources 3 tygodni temu
www Version check only for Android 4 dni temu
.bithoundrc Moved config files away 6 miesięcy temu
.gitignore Add filecache 3 tygodni temu
LICENSE.md Add license 6 miesięcy temu
README.md Update README.md 1 miesiąc temu
admin.html Change custom section endpoint in admin panel 2 tygodni temu
backend.py Allow backend registrations 2 tygodni temu
config.xml Bump 1.8.8 4 dni temu
migrate.py Add migration script for backends prior to 1.3.3 6 miesięcy temu
nordcast_logo-googleplay.png Add Google Play logo 1 miesiąc temu
nordcast_logo-withbg.png Changed iOS resources 3 tygodni temu
nordcast_logo.svg Release 1.4.5 1 miesiąc temu
nordcast_logo.svg.png Release 1.4.5 1 miesiąc temu
package-lock.json Remove background audio 3 tygodni temu
package.json Remove background audio 3 tygodni temu
requirements.txt Allow uploading files 3 tygodni temu

README.md

Nordcast

Nordcast is a podcast streaming app by koyu.space